Ważne informacje

W zakładce zdalne nauczanie dostępne są procedury  na czas zagrożenia epidemiologicznego obowiązujące w szkole od dnia 25.05.2020. Już wkrótce pojawi się harmonogram konsultacji dla klas 8.