WAŻNY KOMUNIKAT – ŚWIETLICA SZKOLNA

31.10.2022 oraz 02.11.2022 to dni wolne od zajęć dydaktycznych. W szkole będzie czynna świetlica. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej przeznaczone są tylko dla dzieci Rodziców pracujących. Zgłoszenia przyjmują wychowawcy świetlicy do 25.10. 2022 r. 

Po tym terminie lista będzie zamknięta.