Rozstrzygnięcie Konkursu Literackiego „Oda do radości” 2014

Dnia 27.05.2014 w Gimnazjum nr 4 w Głogowie odbyło się uroczyste podsumowanie XIV Powiatowego Konkursu Literackiego „Oda do radości”.

Głównym celem tego konkursu jest angażowanie młodych ludzi do aktywności twórczej w dziedzinie poezji i prozy, promowanie twórczości literackiej młodzieży oraz zachęcanie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta.

W XIV edycji wzięło udział 44 uczestników. Prace zostały podzielone na 2 kategorie: młodszą (szkoły podstawowe) i starszą (gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne). W każdej z nich przyznano miejsca od I do III i wyróżnienia.

Przewodniczący jury –pan Krzysztof Jeleń skierował wiele ciepłych słów do uczestników, zachęcając ich do dalszej twórczej pracy. Pierwsze miejsce w grupie młodszej zajęła Adrianna Kowalczyk ze Szkoły Podstawowej nr 10, a w grupie starszej Kinga Świercz z I LO. Uczeń naszego gimnazjum – Patryk Szwajka zajął II miejsce.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.