Turnieju z zakresu Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym i Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

Za nami kolejna edycja turnieju z zakresu Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym i Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych powiatu głogowskiego.

Turniej odbył się 08.05.2014r. na terenie naszej szkoły, w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych oraz na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Daszyńskiego.

W konkursie wystartowały czteroosobowe drużyny ze szkół podstawowych nr 3, 6, 10, 14, Nielubi i Serbów oraz trzyosobowe drużyny ze szkół gimnazjalnych nr 1, 2, 3, 4, 5 w Głogowie, a także z Gimnazjum w Przedmościu, Nielubi i Kotli.

Konkurs polegał na praktycznym udzieleniu przez uczestników Pierwszej Pomocy Przedmedycznej pozorantom oraz wezwaniu służb ratunkowych w takich sytuacjach jak:

  • znalezienie osoby nieprzytomnej bez funkcji życia-
  • wypadek rowerowy chłopca: złamanie zamknięte nogi, rany krwawiące

Z zakresu ruchu drogowego uczestnicy musieli wykazać się znajomością znaków drogowych oraz przepisów ruchu drogowego w czasie jazdy rowerem po miasteczku ruchu drogowego. Musieli również pokonać tor przeszkód na rowerze. Wszyscy pisali również test. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali głogowscy Policjanci, Strażacy oraz Ratownicy Medyczni, a organizatorami konkursu były panie Agnieszka Łuczyk i Justyna Zarazińska – nauczycielki z Gimnazjum nr 4 w Głogowie, pan Marek Leciej – nauczyciel Zespołu Szkół
Samochodowych i Budowlanych oraz Komenda Powiatowa Policji w Głogowie.

Wyniki:

Szkoły Podstawowe:
I miejsce – Szkoła Podstawowa z Serbów
II miejsce – Szkoła Podstawowa z Nielubi
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 10

Szkoły Gimnazjalne:
I miejsce – Gimnazjum z Nielubi
II miejsce – Gimnazjum nr 3
III miejsce – Gimnazjum nr 4

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali nagrody i dyplomy, a zwycięskie drużyny dodatkowo puchary.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania sponsorom nagród panu Prezydentowi J. Zubowskiemu, Prezesowi SM „Nadodrze” panu M. Dąbrowskiemu oraz Komendzie Powiatowej Policji, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Oddziałowi Ratownictwa Medycznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Głogowie za współpracę podczas organizacji konkursu.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu!!!
Opracowała: Łuczyk Agnieszka