Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

W środę tj. 19.06.2019r. obył się apel dla klas I, II, VIII i III (gimnazjum) podsumowujący  rok szkolny 2018/2019.

 Podczas niezwykłej uroczystości zostały wręczone dyplomy za wysokie osiągnięcia w nauce, za udział w konkursach przedmiotowych oraz za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych.

Pani dyrektor B.Markowska – Oling wyróżniła również osoby zaangażowane w pracę na rzecz wolontariatu oraz środowiska szkolnego.

Wyjątkowym punktem tego apelu było wręczono  dyplomu absolwenta uczniom klas III (dawnego gimnazjum) oraz klas VIII kończącym naukę w naszej szkole. Następnie odbyło  się symboliczne rozwiązanie tych klas. Wzruszający moment przerwało wniesienie słodkiego poczęstunku – tortu, którym poczęstowano wszystkich zgromadzonych. To niespodzianka wprowadziła ponownie uczniów w pogodny nastrój. Potem absolwenci rozeszli się do klas na spotkanie z wychowawcą.