Zdalne nauczanie

Szanowni rodzice, drodzy uczniowie 
 
Od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. 
zgodnie z rozporządzeniem MEN, nauka na zdalna będzie obowiązkowa z możliwością oceniania i klasyfikowania.
Aby usprawnić proces nauczania na odległość w zakładce „Nauczanie Zdalne – Materiały” znajdują się cotygodniowe zakresy treści nauczania oraz sposoby i tryb ich realizacji.