Sprzątanie świata

W piątek 18 września 2015 uczniowie klas I i II naszego gimnazjum uczestniczyli w akcji „ Sprzątanie Świata 2015”pod opieką nauczycieli: p. M. Gawrońskiej – Guz, p. S. Olejnika, p. M. Mamij, p. M. Rutkowskiej, p. A. Lewandowskiej, p .P. Trojana.

Akcja obejmowała swoim zasięgiem teren szkoły, obszar między blokami na osiedlu Chrobry oraz park przy ulicy Budowlanych. Przed przystąpieniem do akcji uczniowie zostali zapoznani z regulaminem i zasadami bezpieczeństwa oraz historią akcji. Poinformowano uczniów o konieczności posiadania rękawiczek jednorazowych i nie zbieraniu odpadów niebezpiecznych np. igieł, strzykawek.

Zebrane odpady zostały złożone w szkolnym śmietniku i po akcji zebrane przez służby komunalne.

Koordynatorem akcji była M. Gawrońska – Guz oraz I.Chylińska

sprzątanie ziemi