Uczniowie klasy 2c w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie

1 kwietna 2016 r. uczniowie  klasa 2c  z  p. mgr M.Gawrońską – Guz i p. mgr J.Zarazińską uczestniczyli  w wycieczce do PWiK, w tym  do  Stacji Uzdatniania Wody „Serby”.

Głównym celem było poznanie procesu oczyszczania ścieków i uwrażliwienie na problem zanieczyszczenia środowiska, w tym głównie wody, oraz rozbudzanie świadomości ekologicznej uczniów. Ponadto uczniowie poznali technologię  uzdatniania wody, aby była ona przydatna do spożycia. Na koniec zajęć przeprowadzali  badanie  osadu czynnego oraz obserwowali pod mikroskopami  organizmy w nim występujące.

Zajęcia były bardzo  absorbujące i uczniowie z dużym zaangażowaniem w nich brali udział. Pozwoliły one na ugruntowanie  i poszerzenie wiedzy podręcznikowej. Podsumowaniem zajęć były prezenty: śliczne maskotki – ośmiorniczki, które otrzymała młodzież. Wycieczka była udana i bardzo interesująca.