Andrzejkowe Zabawy Integracyjne

30 listopada uczniowie Gimnazjum nr 4 w Głogowie uczestniczyli w zajęciach integracyjnych z dziećmi niepełnosprawnymi w Miejskim Ośrodku Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych przy ul. Norwida 5.

Wrażliwi gimnazjaliści brali udział i pomagali w „Andrzejkowej Zabawie Integracyjnej”.

Spotkanie odbyło się w atmosferze pełnej ciepłych przeżyć, wspólnych zabaw i współpracy w grupie. Wpłynęło ono korzystnie na zintegrowanie się osób niepełnosprawnych z młodzieżą gimnazjalną.

Składamy serdeczne podziękowania za zaproszenie na ręce

Pani Jolanty Durki i Pani Grażyny Kosarzyckiej – Serwach

z Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Głogowie.

norwida