BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE

Zbliżają się ferie zimowe, które są czasem wymarzonego przez dzieci odpoczynku oraz zabaw i aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Aby przebiegły one szczęśliwie i wszyscy wypoczęci oraz zdrowi wrócili do domu i szkoły, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

   W związku z tym, w świetlicy szkolnej odbyły się zajęcia profilaktyczne oraz spotkanie pod hasłem „Bezpieczne ferie zimowe”. Gościem był pan dzielnicowy, aspirant sztabowy Tomasz Ścisłowski, który przeprowadził pogadankę na temat zasad bezpiecznego zachowania. Przypomniał o zagrożeniach w trakcie ferii zimowych: podczas uprawiania sportów i zabaw na świeżym powietrzu, w ruchu drogowym (zapinanie pasów, noszenie odblasków). Wspomniał również o zachowaniu rozsądku w kontaktach z nieznajomymi osobami oraz o postępowaniu podczas nieobecności osób dorosłych w domu. W trakcie spotkania uczniowie mogli zadawać pytania i dzielić się swoimi przemyśleniami oraz spostrzeżeniami.

   Dzieci obejrzały też filmy edukacyjne i prezentację multimedialną, rozwiązywały zagadki. Uczestniczyły w zabawie muzyczno – ruchowej „Kulig” śpiewając piosenkę „Pada śnieg”. Na zakończenie wykazały się znajomością poznanych zasad, biorąc udział w quizie. Najbardziej aktywne zostały nagrodzone drobnymi upominkami.

Życzymy wszystkim, aby ferie upłynęły wesoło, aktywnie oraz zdrowo i bezpiecznie 🙂 .