Dzień biało – czerwony w SP 9

W naszej szkole dominowały dziś dwa kolory: czerwony i biały, a wszystko to z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego przypadającego na 21 lutego. Chętni uczniowie wzięli udział w KONKURSIE KRASOMÓWCZYM. Wygłaszali przemówienia na temat poprawności językowej oraz przeciw mowie nienawiści.