Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej tj.14.10.2019r.- poniedziałek, jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu przewidziane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Zapisy na zajęcia opiekuńcze odbywają się w świetlicy.
Oświadczenie rodzica do pobrania w zakładce – Świetlica.