Edukacja przez ruch

W naszej szkole od września ruszyły dodatkowe zajęcia – „Edukacja przez ruch” – oparte się na metodzie Doroty Dziamskiej. Zabawowa forma ćwiczeń buduje atmosferę, która zapewnia poczucie bezpieczeństwa i akceptacji oraz jest formą do wzajemnej otwartości. Metoda edukacji przez ruch to zbiór ćwiczeń usprawniających poszczególne funkcje organizmu. Ćwiczenia i zabawy angażują zintegrowane ruchy różnych części ciała prowadząc do powstania pracy plastycznej. Ćwiczenia uwzględniają możliwości motoryki dziecka oraz fizjologiczny ruch organizmu, a także rozwój społeczny dzieci. Rytm towarzyszący ćwiczeniom ułatwia wykonanie czynności, harmonizując aspekty aktu
ruchowego i zwiększają ogólną koordynacje ruchową.

Poniżej prezentujemy efekty pracy naszych uczniów.