EGZAMINY – INFORMACJE

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI PAŃSTWO

  1. Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony w naszej szkole i przebiegł bez zakłóceń.
  2. Jesteśmy przygotowani do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty. Proszę uczniów o przygotowywanie się i wykorzystanie pozostałego czasu do nauki.

   Egzamin będzie przebiegał według harmonogramu:

Uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 8.20

  1. język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00 (120 minut)
  2. matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00 (100 minut)
  3. język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00 (90 minut)

 

  1. W dalszym ciągu w związku z trwającym strajkiem lekcje są odwołane. Jeżeli strajk zostanie odwołany lub zawieszony to następnego dnia lekcje będą odbywać się normalnie, według planu lekcji, z tym, że w dniach egzaminu ósmoklasisty lekcje będą się odbywać tylko dla klas 1 i 2 SP, klasy 3 gimnazjalne i klasy 7 nie mają lekcji.
  2. Zajęcia opiekuńcze dla maluchów jesteśmy w stanie organizować, ale proszę nie przysyłać dzieci do szkoły, jeżeli to możliwe. Ponawiam prośbę o to by nie przyprowadzać dzieci szczególnie w środę 17.04.2019r. W tym dniu będzie przeprowadzany egzamin ósmoklasisty w części z języka obcego i członków komisji nadzorujących egzamin potrzebnych jest najwięcej.
  3. Jeżeli strajk będzie trwał, egzamin próbny klas 7 nie odbędzie się, a nowy termin ustalimy później. Jeżeli strajk zostanie odwołany lub zawieszony w weekend to egzamin próbny odbędzie się według podanego uczniom wcześniej harmonogramu :

   15 kwietnia z języka polskiego, uczniowie przychodzą na godz.12.00,

   16 kwietnia z matematyki, uczniowie przychodzą na godz.11.45

   Części z języka obcego nie będzie.

 

Barbara Markowska-Oling

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Głogowie