Gala sukcesu – „Łowcy talentów”

Pod takim hasłem odbyła się uroczysta Gala Sukcesu 2017/2018. Podziękowania i gratulacje otrzymali rodzice oraz Przyjaciele Szkoły, a także uczniowie, którzy wykazali się ogromną pracą i zaangażowaniem w życie szkoły w roku szkolnym 2017/2018.

Nagrodzono uczniów za bardzo wysokie wyniki w nauce, za osiągnięcia w konkursach powiatowych, wojewódzkich, za osiągnięcia sportowe, pomoc charytatywną oraz pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Szczególne podziękowanie złożono uczniom klas 3 kończącym naukę w naszej szkole i tym samym rozpoczynającym kolejny etap w swoim życiu.

Wśród wielu trzecioklasistów kończących gimnazjum znaleźli się uczniowie, którzy szczególnie zasłużyli się dla szkoły:

  • Norman Gasiński i Miłosz Adamus, którzy uzyskali tytuł „Najlepszego Absolwenta Szkoły”
  • Patrycja Górowska, Klaudia Chruściel, Oliwia Przybyła i Daria Zyśk za wyjątkowe zaangażowanie w życie szkoły a w szczególności za trzyletnią pracę na rzecz Wolontariatu 

Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.