Gala Sukcesu

24 czerwca odbyła się wyjątkowa uroczystość  – Gala Sukcesu, której celem było nagrodzenie i podanie do publicznej wiadomości osiągnięć uczniów, którzy swoją nauką, talentem, kreatywnością, sprawnością oraz postawą aktywnego wolontariusza rozsławili dobre imię swoich rodzin, szkoły i gminy.

Wśród zaproszonych gości mogliśmy powitać wiceprezydent Głogowa – panią Bożenę Kowalczykowską, która skierowała do młodzieży kilka ciepłych słów  i zachęciła ich do realizacji swoich marzeń.

Zebrani goście mieli okazję przenieść się do Salonu Literacko – Naukowego  i spotkać znane postacie ze świata literatury, kultury, a nawet pierwszych stron gazet; m.in. Mickiewicza, Szekspira, Marię Skłodowską – Curie, Kazimierza Funka, Ewę Chodakowską.

Pani dyrektor – Barbara Markowska– Oling przedstawiła felieton o Gimnazjum nr 4, które to wspiera uzdolnienia młodzieży i którego uczniowie odnoszą liczne sukcesy w konkursach, a następnie wręczyła dyplomy rodzicom i uczniom wyróżnionym w następujących kategoriach:

UCZNIOWIE WZOROWI

UCZNIOWIE, KTÓRZY ZDOBYLI 100% NA EGZAMINIE

UCZNIOWIE MAJĄCY 100% FREKWENCJI

SPORTOWCY

WOLONTARIUSZE

LAUREACI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Statuetkę PRIMUS INTER PARES otrzymał Grzegorz Zawadzki z klasy 3a, natomiast MEDAL DLA NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA Monika Lewandowska i Patrycja Worobiej.

Statuetki PRZYJACIELA SZKOŁY w tym roku wręczono :panu pułkownikowi Adamowi Kęstowiczowi – Prezesowi Zarządu Powiatowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koło im. Ziemi Głogowskiej oraz starszemu chorążemu sztabowemu Jerzemu Nagodzie – Prezesowi Zarządu Powiatowego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego.

Pani dyrektor podziękowała również wszystkim, którzy współpracują z naszym gimnazjum oraz życzyła zgromadzonym bezpiecznych i udanych wakacji.