Informacja – Egzaminy !!!

Informuję uczniów klas 3 gimnazjalnych oraz klas 8 i ich rodziców, że egzamin gimnazjalny i egzamin ósmoklasisty odbędą się według ustalonego harmonogramu.

Uczniowie przychodzą na egzamin na godz. 8.20

Egzamin gimnazjalny 10,11,12 kwietnia

Egzamin ósmoklasisty 15,16,17 kwietnia

Egzamin próbny klas 7, jeżeli będzie trwał strajk, nie odbędzie się. Nowy termin ustalimy później.

Barbara Markowska-Oling

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Głogowie