Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska – „Oszczędzamy Energię”.

W związku z aktualną sytuacją geopolityczną, której następstwem jest trwający na świecie kryzys energetyczny, Ministerstwo Klimatu i Środowiska uruchamia kampanię edukacyjną dotyczącą oszczędzania energii. Jej celem jest kształtowanie postaw i nawyków społeczeństwa nt. racjonalnego gospodarowania energią cieplną i elektryczną w gospodarstwie domowym, biurze czy szkole.

Informacja ogólna o kampanii:
https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/oszczedzamy-energie-kampania-spoleczna-ministerstwa-klimatu-i-srodowiska

Infografiki do pobrania:
https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/oszczedzamy-energie