Kolejne odznaczenie dla naszej szkoły

1 września tradycyjnie obchodzimy bolesną rocznicę jednej z największych tragedii XX wieku – wybuchu II wojny światowej. Jednocześnie dzień ten czczony jest jako święto kombatantów, poświęcone pamięci tych którzy walczyli i umierali za wolną Polskę.

Tegoroczna uroczystość stała się okazją do uhonorowania naszego gimnazjum Krzyżem „Za zasługi dla Związków Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych”. Odznaczenie to jest wyrazem uznania za wieloletnią i owocną współpracę naszej placówki w kultywowaniu wartości patriotycznych, popularyzacji chwały oręża polskiego oraz upamiętnianiu idei i tradycji kombatanckich. Warto przypomnieć też zasługi Naszej Szkoły w dziele opieki nad grobami żołnierzy z czasów II wojny światowej, co doceniła Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie nadając nam w ubiegłym roku złoty medal „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”.