Kolejne spotkanie w WTZ „Arka”

Kolejne spotkanie w WTZ „Arka” 29 stycznia po raz kolejny odwiedziliśmy naszych podopiecznych w Warsztatach Terapii Zajęciowej „Arka”. Wspólne zajęcia plastyczne dają nam możliwość nawiązania przyjaźni, relacji z drugim człowiekiem i twórczego działania. Spotkanie to umożliwiło nam zaproszenie uczestników warsztatów, ich rodziców i kadry pedagogicznej na wspólną zabawę walentynkową, która odbędzie się 5 lutego w naszej szkole.