LEKCJA W PRZYRODZIE NA WZGÓRZACH DALKOWSKICH

3 października 2014r. odbyły się zajęcia terenowe na obszarze Rezerwatu „Buczyna Jakubowska” w ramach projektu „Lekcje w przyrodzie na Wzgórzach Dalkowskich” realizowanego przez Fundację „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” z Nowego Miasteczka dzięki współfinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu O/w Legnicy. Rezerwat został utworzony w celu zachowania unikalnych fragmentów starych lasów bukowych na Wzgórzach Dalkowskich, zróżnicowanych lasów liściastych z grupy grądów i łęgów z szeregiem chronionych gatunków flory i ornitofauny. Znajduje się tu stanowisko bluszczu pospolitego Hedera helix, rośliny objętej ochroną całkowitą.

Uczniowie klasy 3c pod kierunkiem instruktora przeszli ścieżką edukacyjną przez rezerwat, a także obejrzeli Sanktuarium św. Jakuba. Zajęcia były uzupełnieniem treści lekcji geografii „Świat roślin i zwierząt Polski”. Młodzież uczyła się rozpoznawać gatunki drzew, poznała rolę martwych drzew w lesie, funkcje lasów oraz typy źródlisk na przykładzie źródełka św. Jakuba.
Koszt przejazdu uczniów na zajęcia częściowo pokryto z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w Głogowie. Organizatorem zajęć była pani Grażyna Myśków– nauczycielka geografii, a opiekunem uczniów pani Magdalena Mamij– wychowawczyni kl. 3c.