Mały Patriota

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości stała się okazją do wykonania w świetlicy szkolnej wielu ciekawych prac o tematyce patriotycznej. Dzieci zapoznały się także ze znaczeniem i historią tego święta.

Zwieńczeniem wszystkich działań było stworzenie kącika patriotycznego  oraz wystawy pracy wykonanych przez „Małych Patriotów”.