Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” to kontynuacja programu rządowego z lat 2016-2020, którego celem jest tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa poprzez zapewnienie środków na realizację określonych przedsięwzięć i inicjatyw.

Szkolna biblioteka uzyskała dotację w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w kierunku interwencji: 3.2 „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych”. Na ten cel otrzymaliśmy 15 000 zł.

Otrzymana dotacja będzie przeznaczona na dofinansowanie zakupu:

1) książek będących nowościami wydawniczymi,

2) nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.