Nauczanie Hybrydowe

Przechodzimy na naukę zdalną w klasach 4a, 4b, 5a, 5b od 21.10.2021 do 29.10.2021

Zarządzenie Nr 11/2021  Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Głogowie z dnia 21-10-2021r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w  Szkole Podstawowej nr 9 w Głogowie