Wartości etyczne i moralne wczoraj i dziś

Projekt przygotowuje spotkanie o charakterze integracyjno-sportowym przeznaczonym dla uczestników warsztatów WTZ „Arka”. Celem projektu jest rozwijanie idei wolontariatu, bezinteresownej pomocy na rzecz innych osób oraz pokazanie talentów artystycznych i sportowych. Nauczycielami sprawiającymi opiekę na realizacją projektu są: Monika Olejnik, Anna Lewanowska, Magdalena Mamij, Malgorzata Rzymek.