Obchody 1 Dnia Wiosny w SP 9

21 marca obfitował w naszej szkole wieloma przedsięwzięciami. Z samego rana klasy pierwsze i drugie, wybrały się do parku w poszukiwaniu pierwszych oznak wiosny.  Po powrocie, wspólnie ze starszymi klasami, wzięły udział w uroczystości szkolnej z okazji Powitania Wiosny pod hasłem „Wiosna i Spółka”, którą  przygotowali  uczniowie klasy II a, przy współpracy uczniów z klasy I a.

Do programu została wykorzystana inscenizacja „Rzepki”. Całości dopełniły ciekawe kostiumy dzieci, przygotowane przez ich rodziców. Podczas przedstawienia można było zaobserwować, jak dzieci wcieliły się w swoje role i z jakim zaangażowaniem prezentowały swoje umiejętności zgromadzonej widowni. Impreza, w której brały udział, była wyjątkową okazją do wzajemnego zintegrowania się i osiągnięcia osobistych sukcesów przez każde dziecko.

Impreza ta zintegrowała społeczność szkolną, wytworzyła poczucie wspólnoty, ale przede wszystkim była świetną zabawą.

Premiera przedstawienia odbyła się dzień wcześniej 20 marca, podczas której uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności przed swoimi rodzicami.

Po przedstawieniu uczniowie klas 7 wybrali się do kina a klasy 8 i 3 gim pilnie przygotowywały się do zbliżających egzaminów… Dla nich „dzień wagarowicza” odbędzie się troszeczkę później… już mamy plany…