Obiady w SP9

Informacja!

W szkole Podstawowej Nr 9 obiady będę wydawane od dnia 05-09-2022. Wszelkie informacje dotyczące opłat za obiady, przerw obiadowych oraz deklarację korzystania ze stołówki szkolnej znajdą Państwo w zakładce „STOŁÓWKA SZKOLNA” (po lewej stronie”).