Ogromny Sukces Asi Jaworskiej !!!

Joanna Jaworska uczennica klasy 3 a  zdobyła pierwsze miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych w III edycji Konkursu Plastyczno-Historycznego „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej organizowanego przez Stowarzyszenie Patriotyczny Głogów.

Wyróżnienie to jest szczególne nie tylko ze względu na temat i prestiż konkursu ale również ze względu na konkurencję ponieważ z 37 szkół zgłoszono aż 513 prac plastycznych. Nagrodzone dzieło Joasi wyróżnia się nie tylko ciekawą kompozycją, realizmem i kunsztem wykonania ale także zostało bardzo dobrze osadzone w kontekście historycznym.

26 marca na uroczystej gali podsumowującej konkurs w Zamku Książąt Głogowskich pojawili się honorowi goście między innymi: Minister Edukacji Narodowej Pani Anna Zalewska, Minister z Kancelarii Premiera RP Pani Elżbieta Witek, Wiceprezydent Miasta Głogowa Pani Bożena Kowalczykowska, Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej Pan prof. Krzysztof Szwagrzyk, Kurator Dolnośląski Pan Roman Kowalczyk.

Uczennica naszej szkoły otrzymała dyplom oraz liczne nagrody, w tym dwutygodniowy wyjazd na Letnią Akademię Kultury i Języka Polskiego, która odbędzie się m.in. we Lwowie.

1

2

3

4