Portret mojej Pani – Dzień Edukacji Narodowej

W minionym tygodniu tematem przewodnim w świetlicy szkolnej był Dzień Edukacji Narodowej. Dzieci przez cały tydzień brały udział w zajęciach poświęconych trudnej i odpowiedzialnej pracy nauczyciela, podczas których uczyły się okazywać szacunek wszystkim osobom pracującym w szkole.

Odbywały się liczne pogadanki, słuchanie wierszy, inscenizacje, w których dzieci odgrywały role uczniów jak i nauczycieli. Zajęcia miały na celu zapoznanie uczniów z historią tego dnia, prawem dzieci do nauki oraz podkreślenie roli nauczyciela w poznawaniu przez uczniów otaczającego ich świata.

Na zajęciach plastycznych powstały laurki oraz portrety nauczycieli. Z wykonanych prac stworzono plakaty, na których wszyscy chętni uczniowie mogli się wypowiedzieć plastycznie i które będą wspaniałą pamiątką dla wychowawców.