Powiatowy konkurs „Mały Ratownik”

Dnia 28.11.2019 r. w Szkole Podstawowej nr 9 w Głogowie odbył się Powiatowy Konkurs z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla uczniów klas 1-3 „Mały Ratownik”

Celem konkursu było: oswojenie dzieci z ideą niesienia bezinteresownej pomocy,  wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności tak, aby mogły komuś uratować zdrowie, a nawet życie.

W konkursie wystartowały  dwuosobowe drużyny z powiatu głogowskiego: SP 2, SP 8, SP 9, SP 10, SP 11, SP 12, SP 14, SP Serby i SP Jerzmanowa.

Konkurs składał się z dwóch części: teoretycznej w postaci testu oraz praktycznej – mającej na celu zaprezentowanie przez drużyny umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Stacje praktyczne dotyczyły:                                                                                               

– resuscytacji krążeniowo-oddechowej osoby dorosłej

– resuscytacji krążeniowo-oddechowej dziecka

– resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem AED

– bandażowanie rany z ciałem obcym

– pozycja boczna bezpieczna

–  złamanie ręki

– wyposażenie apteczki

– upadek z wysokości

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali: p. Robert Mielczarek, strażacy z OSP Smardzów i OSP Bądzów, Specjalistyczna Służba Wsparcia Medycznego, oraz Druhowie Rafał Durał i Michał Konys, natomiast organizatorami konkursu były panie Agnieszka Rylska i Justyna Zarazińska ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Głogowie.

Wyniki konkursu:

I miejsce Szkoła Podstawowa nr 2

Magdalena Bundziów i Patrycja Woźniak

II miejsce Szkoła Podstawowa Serby

Wiktor Jokiel i Kacper Kazimierczak

III miejsce Szkoła Podstawowa nr 9

Anna Kalicińska i Oliwier Niewiada

 

Drużyny otrzymały dyplomy, puchary, nagrody rzeczowe oraz drobne upominki.

Konkurs został wzbogacony o pokaz sprzętu strażackiego i za który serdecznie dziękujemy  OSP Bądzów, OSP  Smardzów.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym i czuwającym nad prawidłowym przebiegiem konkursu, oraz sponsorom nagród:

Prezydentowi Miasta Głogowa p. Rafaelowi Rokaszewiczowi

Prezesowi SM „Nadodrze” p. M. Dąbrowskiemu

Piekarni Boruta & Malanowski