Program Leader100 w naszej Szkole

Nasza Szkoła jest placówką otwartą na nowe wyzwania oraz wartościowe nurty w edukacji, dlatego dzięki wsparciu Fundacji REVIMINE (z Grupy KGHM)  oraz Fundacji Edukacyjnej Leader100,  przystąpiliśmy do Programu Leader 100 – programu rozwoju nawyków i kompetencji wśród dzieci i młodzieży.

Głównym celem “Programu Leader100” jest:

  • wspomaganie w odkrywaniu i rozwijaniu potencjału ucznia, jego mocnych stron i pasji,
  • stymulowanie pozytywnej aktywności ucznia w szkole, w domu i poza nim,
  • ułatwienie współpracy rodziców i wychowawców w procesie wychowywania.

 Młodzież uczestnicząc w Programie rozwija też kompetencje przywódcze. W każdym miesiącu pracujemy nad rozwijaniem innych nawyków w ramach przypisanej do danego miesiąca jednej z 24 kompetencji: doskonalenie osobiste, działania społeczne, hojność, ideały, inteligencja emocjonalna, komunikacja, kreatywność, męstwo, odpowiedzialność, odwaga, optymizm, otwartość na innych, otwarty umysł, praca zespołowa, profesjonalizm, porządek, postawa obywatelska, przyjaźń, rozwój duchowy, spójność wewnętrzna, szczerość, tworzenie opinii, umiarkowanie, zasady. Kompetencja „nauka” jest rozwijana w każdym miesiącu

W każdym miesiącu uczeń rozwija umiejętność nauki i jedną kompetencję, dążąc do osiągnięcia pozytywnych nawyków poprzez regularne ćwiczenia. Program promuje dobre praktyki w zakresie nauki.

 

Luty 2021

KOMPETENCJA – RADOŚĆ, OPTYMIZM

NAWYK – Nie zniechęcam się tym, co trudne