Rodacy Bohaterom

12 kartonów z żywnością długoterminową udało się zebrać uczniom Gimnazjum nr 4 w akcji Rodacy Bohaterom. Zebrane produkty zostały przekazane Stowarzyszeniu Patriotyczny Głogów, które dostarczy świąteczne paczki żywnościowe polskim kombatantom mieszkającym na Kresach.

Obfity rezultat akcji jest wynikiem zaangażowania się uczniów klas pierwszych objętych programem edukacji patriotyczno – obywatelskiej oraz zbiórki mającej miejsce podczas II Filmowej Nocy w Gimnazjum nr 4.

dary

Wszystkim uczniom oraz rodzicom, którzy włączyli się   w zbiórkę serdecznie dziękujemy.