Strzelec na medal :)

Dzisiaj (15.03.2017) o godz. 16.00 w lokalu M Royal odbyła się uroczystość Podsumowania Roku Sportowego 2016. Na tę prestiżową galę zaproszenie dostał nasz uczeń Michał Brudnicki z klasy 1b  i p. Grażyna Kardaś. Michał w zeszłym roku zdobył II miejsce w województwie dolnośląskim w strzelaniu sportowym z karabinka pneumatycznego. Na uroczystości (oprócz innych sportowców) nasz uczeń otrzymał z rąk Prezydenta Miasta Głogowa Rafaela Rokaszewicza imienny pamiątkowy medal z podziękowaniem za osiągnięty sukces. Natomiast p. Grażynie Kardaś podziękowano za długoletnią pracę w MSZS.

 

2