Sukcesy z języka niemieckiego

Dnia 22 maja odbył się w Radwanicach międzypowiatowy konkurs „Obcojęzyczny monolog”. Naszą szkołę godnie reprezentowały Oliwia Łuczyk z klay 2a i Laura Papiernik z klasy 2c. Wszyscy uczestnicy reprezentowali bardzo wysoki poziom. Oliwia Łuczyk zaprezentowała wiersz Juliama Tuwima „Lokomotywa” w języku niemieckim i zajęła zaszczytne 3 miejsce, a Laura wiersz Henryka Heine „Die Lorelei” również po niemiecku, za który otrzymała wyróżnienie. Gratulujemy  uczennicom  oraz pani Izabeli Nowak za przygotowanie i życzymy dalszych sukcesów.