Szkolny Projekt Przyrodniczy

W naszej szkole prowadzimy zajęcia w ramach szkolnego projektu przyrodniczego. Biorą w nich udział uczniowie klas VII i VIII pod kierunkiem pani M. Gawrońskiej – Guz oraz K. Czulińskiej. Na zajęciach uczniowie mają możliwość poszerzania swoich wiadomości oraz umiejętności z zakresu chemii oraz biologii. Uczą się prowadzenia i dokumentowania eksperymentów, wyciągania i formułowania wniosków z badań, posługiwania się sprzętem laboratoryjnym oraz korzystania z różnych źródeł informacji. Zajęcia są bardzo interesujące i absorbujące.