UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 dla klas 1 rozpocznie się o godzinie 9.00 w sali gimnastycznej. Prosimy, aby do szkoły przyszło dziecko tylko z jednym, zdrowym opiekunem (opiekunowie przychodzą w maseczkach).

Dla pozostałych uczniów zakończenie roku szkolnego 2019/2020 wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się  w klasach  wg harmonogramu.

8.30 – klasy 4

Klasa 4a – 40

Klasa 4b – 45

9.15 – klasy 2 i 3

Klasa 2a – 5

Klasa 2b – 6

Klasa 3a – 24

Klasa 3b – 25

9.30 – klasy 8

Klasa 8a  – 21

Klasa 8b  – 22

Klasa 8c  – 44

Klasa 8d  – 41

Serdecznie zapraszamy!