WARSZTATY DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI

We wtorek 26 września 2017r. uczniowie klasy VII d z wychowawczynią panią Małgorzatą Gawrońską – Guz  oraz Izabela Nowak uczestniczyli w warsztatach na temat właściwego gospodarowania odpadami  w sortowni odpadów czyli  Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych   ( RIPOK) w Biechowie.

Dzieci miały okazję prześledzić drogę odpadów które trafiają do sortowni , zobaczyć w jaki sposób są przetwarzane i jakie produkty można z nich otrzymać . Ponadto wykonywały proste zabawki z odpadów, a na koniec wycieczki  spędziły  czas na placu zabaw, który został wykonany z surowców wtórnych.

Te interesujące zajęcia odbywały się w ramach Głogowskich Dni Recyklingu i były ciekawym doświadczeniem.