WAŻNY KOMUNIKAT – ŚWIETLICA

14 października to dzień wolny od zajęć dydaktycznych. W szkole będzie czynna świetlica. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej przeznaczone są tylko dla dzieci Rodziców pracujących. Zgłoszenia przyjmują wychowawcy świetlicy do 05.10. 2022 r. 

Po tym terminie lista będzie zamknięta.