Z wizytą w gabinecie polonistycznym

18 lutego uczniowie klas drugich zostali zaproszeni na lekcję języka polskiego. W pierwszej części podali definicję języka ojczystego, poznali „Królewskie ortogramy” oraz stworzyli rodzinę wyrazów do zaproponowanych słów. W drugiej części – podczas zajęć kaligraficznych  wykazali się ogromną starannością i zaangażowaniem. Z pewnością mogliby zostać nadwornymi pisarzami królewskimi 🙂