Zasłużone wyróżnienie

1 września w Dniu Kombatanta podczas uroczystości obchodów 77 rocznicy wybuchu II wojny światowej nauczyciel historii w naszej szkole p. Paweł Trojan został uhonorowany „Krzyżem Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej Polskiej. Odznaczenie nadano za krzewienie wiedzy o tradycjach oręża polskiego, utrwalanie pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu oraz aktywną współpracę ze środowiskami kombatanckimi.

Warto wspomnieć iż w naszej szkole realizowanych jest wiele przedsięwzięć  popularyzujących Wojsko Polskie, które jednocześnie rozwijają kompetencje obywatelskie i patriotyzm młodego pokolenia.

Opis imprezy w mediach:

Miedziowe.pl

Głogów – info

 

pawel

pawel1