Zawieszenie zajęć

Od poniedziałku 16 marca do środy 25 marca wszystkie zajęcia zostały odwołane. 

Nauczyciele sukcesywnie będą zamieszczali poprzez e-dziennik oraz inne narzędzia elektroniczne zadania i treści, z którymi powinny zapoznać się uczniowie szkoły. 

Zachęcam szczególnie uczniów klas VIII do aktywnych przygotowań do egzaminu ósmoklasisty.

Czas zawieszenia zajęć jest też dobrym okresem do nadrobienia zaległości w lekturach.

Bardzo  proszę o odpowiedzialność  i ograniczenie w maksymalny sposób kontaktów z innymi ludźmi i unikanie zatłoczonych miejsc.

Szkoła pozostaje zamknięta, ale w przypadku jakichkolwiek pytań można dzwonić pod numer  76 835 04 54 od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00.

Z poważaniem

Sławomir Olejnik

Dyrektor SP9