Zebranie z rodzicami i konsultacje

13 maja 2019 r. (poniedziałek) odbędzie się zebranie z rodzicami klas VII i VIII Szkoły Podstawowej oraz klas III Gimnazjum według następującego harmonogramu:

 16.30 – zebranie dla rodziców uczniów klas VIII i III Gim

17.00 – zebranie dla rodziców uczniów klas VII

17.00 – spotkanie w sali gimnastycznej dla rodziców i uczniów z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych

 17.30-18.30 – konsultacje z nauczycielami